សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
សិក្សាកុំព្យូទ័រវគ្គខ្លី

សេចក្ដីប្រកាស
សិក្សាកុំព្យូទ័រ វគ្គខ្លី វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ មានកិត្តយស សូមជំរាបជូនដល់និស្សិត កំពុងសិក្សា ឬបងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សា កំព្យូទ័រវគ្គខ្លីដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរបររកស៊ី និងការងារ វិទ្យាស្ថានបានបើកវគ្គនិងបញ្ជុះតម្លៃ ពិសេស និងពេញនិយមប្រើប្រាស់និងការងារប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាៈ ផ្នែករដ្ឋបាល, ផ្នែកជួសជុល កុំព្យូទ័រ ,​ ផ្នែកឌីសាញ,​ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជិវកម្ម, ផ្នែកឌីវីឡប សូបហ្វែ, ផ្នែក វេប Application.

សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ Tel: 012 65 30 61 / 010 67 02 20 / 012 70 33 21
Email :senghornkorn@gmail.com
មុខវិទ្យាដែលត្រូវសិក្សា អាចជ្រើសរើសបានមានៈ
រៀនពី Computer Repair
- រៀនតម្លើងកុំព្យូទ័រ
- ផ្លាស់ប្ដូរគ្រៀងដែលខូច
- ចេះតម្លើង និងលុបកម្មវិធី
- តម្លើងកម្មវិធីច្រើនម៉ាស៊ុនប្រើប្រាស់
រៀន Word,Excel,PowerPoint
- ធ្វើលិខិតរដ្ឋបាល សៀវភៅ
- គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ប្រាក់ខែ
- គ្រប់គ្រងការលក់ ការគណនាផ្សេងៗ
- ធ្វើបទបង្ហាញ ការផ្សាយពាណិជ្ជក
សិក្សាកម្មវិធី Quick Book
- គ្រប់គ្រងការលក់ ការទិញ
- ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
- ការទូទាត់លុយ និងរបាយការណ៍
ចំណូល ចំណាយប្រចាំខែផ្សេងទៀត
សិក្សាពី Advance Excel
- គ្រប់គ្រងការលក់ចេញ ទិញចូល
- ការបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិក
- គ្រប់គ្រងស្ដុក
- ការគណនាផ្សេងៗ
សិក្សាកម្មវិធី Analysis Spss
- វិភាគទិន្ន័យទីផ្សា ទំនិញ អង្គភាព
- វិភាគការគ្រប់គ្រង ស្ដុកទំនិញ
- វិភាគទិន្ន័យសេដ្ឋកិច្ច
- រៀនធ្វើ Analysis លើអាជីវកម្ម
រៀនកម្មវិធី Microsoft Access
- រៀនធ្វើ និងស្រង់របាយការណ៍
- រៀនបង្កើតកម្មវិធី សំរាប់គ្រប់គ្រង​ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សាលារៀន ភោជនីដ្ឋាន​ ផ្ទះសំណាក់
រៀនឌីសាញជាមួយ Photoshop
- គ្រឹសំខាន់ការប្រើប្រាស់ Tool
- របៀបប្រើប្រាស់ពណ៍
- ឌីសាញរូបផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
- ធ្វើ Animation
រៀនបង្កើតវេបសាយ
- រៀន HTML,CSS,JAVASCRIPT
- Photoshop Template
- Apply Style Code
- Full Of Website Project
PHP and Mysql
- មួលដ្ឋានគ្រឹ
- កូចស្ដាយ និងឌីសាញ
- Mysql Database and PHP
- Apply Code and Design

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម