សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗដែលបានប្រឡងបាក់ឌុបនាឆ្នាំមុនៗកន្លងមក អោយបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៩-២០២០ ហើយ នឹងចូលរៀនថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ និងបន្តបន្ទាប់.......​ចំពោះសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ ២០១‌‌៩ នេះវិទ្យាស្ថាននឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតាមនិទ្ទេស និទ្ទេស A -> ១០០% B -> ៧០% C-> ៣០% និង D-> ២០% ...........
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ >>

វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ ចុះ MoU ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ «ជោគជ័យ» ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឱ្យមានសមត្ថភាពការងារ
ដាក់បញ្ចូលដោយ: NIB
Thursday July 18, 2019
នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់ជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (CCF) ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឱ្យមានសមត្ថភាពការងារ និងប្រាក់ស្វែងរកចំណូលខ្ពស់ នៅក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ឯកឧត្តម តឹប អឿន នាយកវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ បានថ្លែងថា ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់ ស្តីពីការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំរវាង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (CCF)នេះ ក្នុងគោលដៅចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលឱ្យនិស្សិតមានសមត្ថភាពការងារ និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។


  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម