សិក្ខាសាលាស្តីពី "អត្ថប្រយោជន៍ និងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា"
បញ្ចូលដោយ: NIB
Friday/July/2017 14:48:44pm
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី "អត្ថប្រយោជន៍ និងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា" ដល់ប្អូនៗនិស្សិត នៅវិទ្យាស្ថាន
១. ថ្នាក់បងថ្លៃឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨
លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសៈ
- សម្រាប់ថ្នាក់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (បរិញ្ញាបត្ររង សិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំ) បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញា​បត្រមធ្យម
សិក្សាទុតិយភូមិជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
- សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី១ (ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន) បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញា​បត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
- សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៣ បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (បរិញ្ញាបត្ររង) ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
- សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត ឬ MBA) បេក្ខជនត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
ថ្នាក់អាហារូបករណ៍រដ្ឋ(១០០%) ជ្រើសរើសសិស្សដែលបាននិទ្ទេស ខ្ពស់ជាងគេគិតចាប់ពី A ដល់ E សម្រាប់សិស្ស ដែលប្រលង មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ ២០១៧ (ដោយឡែកភាសាអង់គ្លេសធ្វើការប្រលង)
1.Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank.
2.EVERSHINE EDU SDN BHD, Malaysia
3.STMIK"AMIKBANDUNG", Indonesia
4.AMIK DCC BANDAR LAMPUNG, Indonesia
5.POLITEKNIK TEDC BANDUNG, Indonesia
6.STMIK IKMI CIREBON, Indonesia
7.STMIK BANI SALEH, Indonesia
8.STMIK TASIKMALAYA, Indonesia
9.POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA, Indonesia
10.UNIVERSITAS PANCASILA(UP), Indonesia
11.BEST Co,Ltd., Cambodia

  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម