សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗអតីតនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ៩ ១០ ១១ ១៨ ១៩ ២០ និងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ ២៤ ២៥ ២៦ ដែលត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ គឺត្រូវលើកថ្ងៃប្រារព្ធពិធីទៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ វិញ ។ សូមអរគូន!
ឯកជនភាពនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
សេចក្ដីប្រកាស
ប្រសិនបើអ្នកមានចម្លង់ ឬចង់ស្នើរសុំនូវព័ភ៌មាន, អ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈ​ អ៊ីម៉ែលៈ tepoeuntvet@gmail.com។ រាល់ការPost នូវព័ភ៌មានក្នុងវេបសាយនេះគឺយោងផ្ទាល់ដោយ Admin នៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ, យើងមិនអនុញ្ញាតអោយមានការ HACK, ឬទាញយកនូវរាល់ ទិន្ន័យក្នុងវេបសាយនេះទៅធ្វើការ កែរប្រែ ឬupload ក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នើរសុំនោះអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទង អ៊ីម៉ែលខាងលើបាន។

កត្តាចែករំលែក
រីករាយណាស់ចំពោះការចែករំលែកនូវព័ភ៌មានចេញពីវេបសាយនេះ, អ្នកអាចធ្វើការចែករំលែកនូវព័ភ៌មានទាំងឡាយនៅក្នុងវេបសាយនេះទៅកាន់មិត្តភក្ក ឬពិភពលោកទាំងមូល

ការស្នឆើរសុំ
ជាទូរទៅការ​ Post នូវរាល់ព័ភ៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះភាគច្រើនគឺសម្ដៅលើសកម្មភាព នៃវិទ្យាស្ថាន រួមទាំងព័ភ៌មានទាក់ទងផងដែរ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការស្នើរសុំ ឬមានចម្ងល់ចង់ដឹងព័ភ៌មានបន្ថែមអ្នកអាចស្នើរសុំបានតាមរយ៖
Phone: 012 606 5722 | 012 853 030 | 011 722 188
Email :tepoeuntvet@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/NIBofficial/
Google+ : https://plus.google.com/+chomreangtk

អ្នកក៏អាចស្នើរតាមរយៈ NIBofficial Facebook Page Commnet Plugin​ផងដែរ

  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម