សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ អោយបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនលើកទី២ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ និងបន្តបន្ទាប់.......
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ >>

សកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជម្រញការពារជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត
ដាក់បញ្ចូលដោយ:
30-April-2022 11:05:01am
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ១៤រោច ខែចេត្រ ឆ្នាល់ ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តបានរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជម្រុញដល់ មន្ត្រីរាជការ សាស្ត្រចារ្យ និងនិស្សិតនៅក្នុងវិទ្យស្សានផ្ទាល់ៀងដែរ។


  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម