សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗដែលបានប្រឡងបាក់ឌុបនាឆ្នាំមុនៗកន្លងមក អោយបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៩-២០២០ ហើយ នឹងចូលរៀនថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ និងបន្តបន្ទាប់.......​ចំពោះសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ ២០១‌‌៩ នេះវិទ្យាស្ថាននឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតាមនិទ្ទេស និទ្ទេស A -> ១០០% B -> ៧០% C-> ៣០% និង D-> ២០% ...........
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ >>

ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្របានបរិច្ចាគថវិកាដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំការពារ Covid-19
ដាក់បញ្ចូលដោយ: NiB
Thursday/December/2020 14:03:24pm
នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លោក ផល សុភាព ប្រធានរដ្ឋបាលវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត បានយកថវិកាបរិច្ចាករបស់ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារ Covid-19 ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៣,៩២០,០០០០រៀល ។


  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម